top of page

TRIALS, s.r.o.

 

 

Spoločnosť TRIALS, s.r.o. bola založená v roku 1999. Hlavným predmetom činnosti sú obchodné aktivity zamerané na oblasť leteckého priemyslu - dodávky komponentov a materiálov pre montáž lietadiel - tmely a náterové systémy od firmy PPG Aerospace, dodávky mazív francúzskej firmy NYCO S.A. a firmy SHELL pre leteckú techniku civilnú i vojenskú, špeciálnych chemikálií pre prevádzkovanie a vykonávanie opráv i generálnych opráv leteckej techniky vojenskej i civilnej. Od roku 2013 sme pridali do sortimentu výrobkov pre letectvo mazivá a technické kvapaliny vyrábané podľa noriem GOST, OST a TU pre leteckú techniku sovietskej/ruskej výroby, tak lietadlá ako i helikoptéry v civilnom aj vojenskom sektore. Všetky výrobky majú pôvod priamo zo výrobného závodu v Rusku.

 

V priebehu roku 2005 sme rozšírili svoju obchodnú činnosť o dodávky výrobkov z kovov - príruby, armatúry, tvarovky, spojovací materiály a pod., prednostne z materiálov podľa amerických noriem ASME/ASTM, ANSI, API, BS, pre výrobcov technologických zariadení určené do oblasti chemického, petrochemického, ťažobného priemyslu a energetiky. Od roku 2014 sme pridali k tomuto sortimentu príruby v prevedení podľa japonských technických noriem JIS.

TRIALS, s.r.o. má od roku 2006 implementovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001 pre dodávky do uvedených oblastí priemyslu.

 

bottom of page